KADRADyrektor ZPO
>mgr Gorczyczewski TomaszPedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Zarządzanie instytucją oświatową
w zreformowanym systemie edukacji
 
Wychowawczynie
> mgr Basamania Teresa Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
w zakresie resocjalizacji. Studia podyplomowe. Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
> mgr Haniebnik Agata Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Iwańczuk Beata Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Kędra Agnieszka Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Królikowska Ewa Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
w zakresie resocjalizacji
> mgr Kubit Ewa Pedagogika specjalna o specjalności : resocjalizacja
> mgr Nicko Katarzyna Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Zaremba Urszula Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Studia podyplomowe i andragogika, organizacja i zarządzanie placówką oświatową