KADRADyrektor ZPO
> mgr Teresa BasamaniaPedagogika opiekuńczo - wychowawcza
w zakresie resocjalizacji. Studia podyplomowe. Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 
Wychowawcy
>mgr Tomasz Gorczyczewski Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Zarządzanie instytucją oświatową
w zreformowanym systemie edukacji
> mgr Edyta Guzik Pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Terapia pedagogiczna, Socjoterapia, Autyzm spektrum autyzmu
> mgr Beata Iwańczuk Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Agata Haniebnik Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Agnieszka Kędra Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Karolina Kowalik Pedagogika wczesnoszkolna. Pedagogika resocjalizacyjna
> mgr Ewa Królikowska Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
w zakresie resocjalizacji
> mgr Katarzyna Nicko Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
> mgr Urszula Zaremba Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Studia podyplomowe: andragogika, organizacja i zarządzanie placówką oświatową