Samorząd wychowanków

przewodnicząca:Zuzanna Pasiniewicz
z-ca:Szymon Piszczek
skarbnik:Patryk Dudek

Opiekunowie samorządu:
Agata Haniebnik, Ewa Królikowska