Samorząd wychowanków

przewodnicząca:Krzysztof Szałankiewicz
z-ca:Anna Kubicka
członkowie:Sebastian Kłosowski

Opiekunowie samorządu:
Basamania Teresa, Zaremba Urszula