Samorząd wychowanków

przewodnicząca:Alicja Woś
Natalia Dudziak
Szymon Piszczek
Patryk Dudek

Opiekunowie samorządu:
Beata Iwańczuk i Katarzyna Nicko